Paradigmskifte

Paradigmskiftet mellan det gamla sättet att bedriva företagande och affärsverksamhet samt det nya digitala sättet att arbeta på äger rum just nu. Förändringen är omvälvande. Några kommer att stryka med i processen, de kommer att ha svårt att anpassa sig till den nya typen av världsbild. Det finns alla typer av programvara att använda sig av för att lyckas att förverkliga sina ideer oavsett inom vilket gebit man vill verka. Det finns verkligen ingen gräns när det gäller möjligheter. Problemet är att vissa är teknikfientliga från scratch och de är alltså inte ens intresserade av att sondera terrängen på webben för att lokalisera potentiella utvecklingsmöjligheter. Den typen av individ som biter sig fast i de gamla världssystemen kommer att gå under med själva systemet. Har vi riktig otur så är det den här typen av individ som kommer att bo i tält efter vägkanten, en utveckling som tyvärr blir allt tydligare världen över. Hemlösheten ökar lavinartat och i mångt och mycket handlar det om en ovilja och kanske oförmåga att släppa taget om en förlegad världsbild och ett föråldrat system.

För dem som sträcker sig framåt och välkomnar förändringarna innebär den digitala utvecklingen en väg till frihet på en helt ny nivå, nya möjligheter att förverkliga sina personliga ideer samt göra sig en hacka på sin kreativitet. Vissa blir rika, andra blir otroligt rika i processen. Och som sagt; de som vägrar släppa greppet om dåtiden riskerar att bli hemlösa. “Fånga dagen” har aldrig varit mer aktuellt som slagord än nu. Sträck upp näven i cyberspace och fånga ett koncept som passar dig och dina intresseområden. Öppna e-butik, lansera musik, driv ett konstgalleri, skapa en app, hjälp någon annan med deras internetnärvaro, studera online – gör vad du vill! Din bästa tid är nu – under förutsättning att du är redo att släppa greppet om din gamla världsbild.

Add Comment